Portrettbilder

Portrettbilder

Portrettbilde

Vi tar portrettbilder på den lokasjon som du selv ønsker. Vi ser at portrettbilder som blir tatt ute blir gjerne bedre pga. det naturlige lyset i steden for at det tas inne med kunstig lys.
Det er alltid en fordel at det ikke er nedbør når bildene skal tas.

Lokasjon

Det er ikke alle som føler seg avslappet når det skal tas portrettbilder, så det kan mange ganger være en fordel at bildene tas på et sted som man føler seg litt mer hjemme enn man ville vært på et fremmed sted. Du bestemmer selv hvor bildene skal tas, enten det er i byen, landet eller en liten gåtur i skog og mark.